p.riaditeľka : zapálenie olympijskej pochodne

p.riaditeľka : zapálenie olympijskej pochodne