Riadiťeľka športového gymnázia p.Švecová a jej výklad v sieni.

Riadiťeľka športového gymnázia p.Švecová a jej výklad v sieni.