V  BULLETINE  história :

Olympijského klubu regiónu Košice

za obdobie rokov 1992 - 2012

 

Bulletin historia OK KE.pdf (3 MB)