Na základnej škole v SENI okr.Košice vidiek sa 14.2.2022 sa uskutočnil vedomostný kvíz PEKING 2022 

Fotodokumentácia :
 

fotky z akcie :

VALNÉ  ZHROMAŽDENIE  OK Košice 28.4.2022

 
Dňa 28.4.2022 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie OK Košice. Zhodnotilo doterajšiu činnosť.
Uctilo si pamiatku zosnulých. Doplnilo a zvolilo výbor VV-OK. Prijalo nových členov. Schválilo
plán práce.

FOTO z VZ konaného 28.4.2022

ZAPÁLENIE POCHODNE EYOF PRE KRAJE  7.6.2022

FOTO Z AKCIE

OLYMPIJSKÝ DEŇ  SENIOROV  OZ PAUZIČKA  9.6.2022

FOTO z akcie

OLYMPIJSKÝ  DEŇ  NA  SŠŠ Košice Správa z akcie :

Správa z akcie

OLYMPIJSKÝ DEŇ  NA ZŠ Krosnianska sa uskutočnil 27.6.2022 

FOTO z akcie Olympijského dňa na ZŠ Krosnianska :

OLYMPIJSKÝ DEŇ  NA  ZŠ TOMÁŠIKOVA  SA USKUTOČNIL  28.6.2022 :

FOTO Z OLYMPIJSKEJ AKCIE ZŠ TOMÁŠIKOVA 28.5.2022