VALNÉ  ZHROMAŽDENIE  OK Košice 28.4.2022

 
Dňa 28.4.2022 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie OK Košice. Zhodnotilo doterajšiu činnosť.
Uctilo si pamiatku zosnulých. Doplnilo a zvolilo výbor VV-OK. Prijalo nových členov. Schválilo
plán práce.

FOTO z VZ konaného 28.4.2022

ZAPÁLENIE POCHODNE EYOF PRE KRAJE  7.6.2022

FOTO Z AKCIE

OLYMPIJSKÝ DEŇ  SENIOROV  OZ PAUZIČKA  9.6.2022

FOTO z akcie

OLYMPIJSKÝ  DEŇ  NA  SŠŠ Košice Správa z akcie :

Správa z akcie

OLYMPIJSKÝ DEŇ  NA ZŠ Krosnianska sa uskutočnil 27.6.2022 

FOTO z akcie Olympijského dňa na ZŠ Krosnianska :

OLYMPIJSKÝ DEŇ  NA  ZŠ TOMÁŠIKOVA  SA USKUTOČNIL  28.6.2022 :

FOTO Z OLYMPIJSKEJ AKCIE ZŠ TOMÁŠIKOVA 28.5.2022

TURISTICKÝ POCHOD KYSAK  28.9.2022 záv.Foto :

Záverečné foto z akcie

Futbalový zápas Olypionici Košíc proti Internacionálom VSS Košice

Fotogaléria: Fotky po zápase

Memoriál M.ATANASOVA konaného 3.12.2022

Fotogaléria: Program akcie a ilustračné foto

Nový rok 2023 a olympionici v nových olympijských tričkách

Fotogaléria: Foto členov v klube Košice, Štúrova 32

PLÁN  PRÁCE  OLYMPIJSKÉHO  KLUBU  KOŠICE na rok 2023

Foto dokumentu

FUTBALOVÝ ZÁPAS : družstvo Ladislavov proti ostatným olympionikom dňa 9.3.2023

OLYMPIJSKÝ DEŇ NA SŠŠ Komenského 104 dňa 22.6.2023

Fotky z akcie