PRVÁ AKCIA PO COVID 19 : Pamätná tabuľa olympionika Jozefa Gonciho.

 

Jozef Gonci študoval na ZŠ Park mládeže v Košiciach. Toho času je v budove bývalej ZŠ Gymnázium.

Olympijský klub Košice mu odhalil v budove školy pamätnú medailu.

Foto z odhaľovania pamätnej tabule

Skeny Jozef Gonci základné úspechy :

OCEŇOVANIE JUBILANTOV - BANKOV 16.9.2020

Dňa 16.9.2020 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie OK-Košice, kde hlavným bodom programu bolo 
oceňovanie jubilantov. Viď foto :

Fotogaléria: Akcie BANKOV 16.9.2020

Záznamy: 1 - 2 ze 2

Na základnej škole v SENI okr.Košice vidiek sa 14.2.2022 sa uskutočnil vedomostný kvíz PEKING 2022 

Fotodokumentácia :
 

fotky z akcie :