VALNÉ  ZHROMAŽDENIE  OK Košice 28.4.2022

 
Dňa 28.4.2022 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie OK Košice. Zhodnotilo doterajšiu činnosť.
Uctilo si pamiatku zosnulých. Doplnilo a zvolilo výbor VV-OK. Prijalo nových členov. Schválilo
plán práce.

FOTO z VZ konaného 28.4.2022

ZAPÁLENIE POCHODNE EYOF PRE KRAJE  7.6.2022

FOTO Z AKCIE

OLYMPIJSKÝ DEŇ  SENIOROV  OZ PAUZIČKA  9.6.2022

FOTO z akcie

OLYMPIJSKÝ  DEŇ  NA  SŠŠ Košice Správa z akcie :

Správa z akcie

OLYMPIJSKÝ DEŇ  NA ZŠ Krosnianska sa uskutočnil 27.6.2022 

FOTO z akcie Olympijského dňa na ZŠ Krosnianska :

OLYMPIJSKÝ DEŇ  NA  ZŠ TOMÁŠIKOVA  SA USKUTOČNIL  28.6.2022 :

FOTO Z OLYMPIJSKEJ AKCIE ZŠ TOMÁŠIKOVA 28.5.2022

TURISTICKÝ POCHOD KYSAK  28.9.2022 záv.Foto :

Záverečné foto z akcie

Futbalový zápas Olypionici Košíc proti Internacionálom VSS Košice

Fotogaléria: Fotky po zápase

Memoriál M.ATANASOVA konaného 3.12.2022

Fotogaléria: Program akcie a ilustračné foto

Nový rok 2023 a olympionici v nových olympijských tričkách

Fotogaléria: Foto členov v klube Košice, Štúrova 32

PLÁN  PRÁCE  OLYMPIJSKÉHO  KLUBU  KOŠICE na rok 2023

Foto dokumentu

OLYMPIJSKÝ DEŇ NA SŠŠ Trieda SNP 104 dňa 22.6.2023

Fotky z akcie

OLYMPIJSKÝ  DEŇ  ŠKOL V KRÁĽOVSKOM CHLMCI.

 
Dňa 27.6.2023 sa uskutočnil tradičný Olympijský deň škôl v Kráľovskom Chlmci v spolupráci s Olympijským
klubom Košice.

Fotky z akcie :

100 ročný maratón v Košiciach

Pri tejto príležitosti sa zapojil i Olympijský klub prostredníctvom nášho bežca Marcela Krištofa 

Foto po dobehnutí

Spomienka na výborného futbalistu Jozefa Bombu 26.10.2023

Pri tejto príležitosti sa odohral exibičný zápas olympionikov s internacionálmi VSS Košice. Prítomný bol syn aj vnuk Jozefa Bombu

Súhrnná fotomontáž z akcie

Dňa 17.11.2023 sa uskutočnil turnaj futbalových legiend.

Na turnaj prišli družstvá z Poľska,Ukrajiny,Maďarska zo Slovenska to boli MIchalovce. V rámci turnaja
boli ocenení legendy bývalí hrráči košických futgbalových klubov.

Foto z akcie"

Mikulášsky futbalový turnaj.

Členovia Olympijského klubu tradične si zašportovali i na Mikuláša.

Fotá z akcie

Záver roka 2023 a posedenie pri stromčeku.

Pozvánka

PRVÁ  AKCIA  OLYMPIONIKOV  V  ROKU  2024

Dňa 20. januára 2024 uskutočnili olympionici seniori prvú akciu. Bol to futbalový turnaj

v rámci prihraničnej spolupráce s Maďarskými olympionikmi v meste ENCS. Zúčastnilo sa 

8 družstiev a košickí olympionici po vyrovnaných zápasoch obsadili 4.miesto

FOTO Z AKCIE

FAŠIANGOVÝ TURNAJ V BOWLINGU.

 
Dňa 12.2.2024 sa uskutočnil " Fašiangový turnaj v bowlingu" zúčastnilo sa ho 9.olympionikov.
Prvé 3 miesta boli ocenené drobnými vecnými cenami. Ostatný zúčastnení dostali diplomy.

FOTOGRAFIE Z AKCIE :

SÚŤAŽ OLYMPIONIKOV VO VARENÍ BRYNDZOVÝCH HALUŠIEK

 
Dňa 26.2.2024 sa uskutočnila súťaž o najlepšieho olyhmpionika vo varení bryndzových halušiek.
Zúčastnilo sa 7 olympionikov.  Prvé miesto bolo ocenené diplomom.

FOTO Z AKCIE.