Zasadnutie zástupcov OK SR Košice 29.11.2015

Značka pre video z YOUTUBE k Olympijskej štafete konanej na ŠG Košice k RIU 2016 dňa 9.6.2016 :https://www.youtube.com/?v=bqheHkADOMs

Fotogaléria: Fota z akcie Peking 2022 ZŠ Seňa

<< 1 | 2